PRAWA AUTORSKIE

Nasz serwis posiada pełne prawa do dystrybucji programu WatchTV na podstawie pisemnej umowy z autorem programu.

Program WatchTV stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211)